Generalzubno-meso-upala

Implanto-protetske rehabilitacije kod parodontno kompromitiranih pacijenata su jedan novi, zdravi početak, ali treba učiniti sve, i od strane pacijenata i od strane doktora dentalne medicine, da ne dođe do upala oko zuba i implantata. Redovite kontrole, ispravna oralna higijena i redovita profesionalna čišćenja zubi imaju veliku važnost u održavanju i prevenciji parodontitisa i periimplantitisa. Svaka dobra terapija započinje ispravnim dijagnostičkim postupcima i točnom dijagnozom. Dijagnozu parodontitisa i periimplantitisa treba shvatiti ozbiljno, ona zahtjeva aktivnost i suradnju od strane pacijenta te prikladan tretman i odabir vrste terapije od strane doktora dentalne medicine.

 

Dentalni implantati, parodontitis i periimplantitis

Velika popularizacije implantata ponekad stavlja u pozadinu neke  temeljne odrednice koje takva terapija zahtijeva. Implantati predstavljaju odličan temelj za mnogobrojne vrste protetskih rehabilitacija; od nadomjestka jednog zuba, izrade manjih mostova na implantatima do fiksnih rehabilitacija čitavih čeljusti. Međutim, često se zanemaruje činjenica da su implantati izrazito osjetljivi na one iste mikroorganizme koji uzrokuju parodontitis. Dakle, neliječeni parodontitis i prisutnost parodontopatogenih bakterija u džepovima preostalih zubi u blizini implantata može biti jako štetno. Bolest koja je slična parodontitisu, a zahvaća implantate naziva se periimplantitis. Ne pokazuje simptome, ne boli, a brzo napreduje. Dakle, poruka je vrlo jasna: implantati su sigurni, ali parodontitis na okolnim zubima treba biti liječen i pod kontrolom. Zubno meso oko zuba i implantata treba redovito pratiti i održavati!

 

dentalni-implantati

 

 

Par riječi o potpunim bezubostima, parodontitisu i implantatima

Postoji jedna potpuno kriva, ali uvriježena paradigma u vezi zubi i parodontitisa. Najčešće je razmišljanje; izvadimo li sve zube, nema više upala, nema džepova i naravno, nema više parodontitisa. Kratkoročno i usko gledano to je točno. Međutim, zaboravili smo da je parodontitis bolest sa genetskom predispozicijom. Što to znači? Dakle, ista količina, istih bakterija kod različitih ljudi nema isti učinak; kod jednih posljedice su destruktivne, a kod drugih nema nikakvih negativnih učinaka. U takvim situacijama potpuno je prihvatljivo posegnuti za kompleksnijim terapijama koje uključuju ugradnju implantata sa ili bez regeneracije kosti  (All-on-4,  Trefoil, Zigoma, sinus lift, regeneracija kosti), međutim svakako treba poduzeti i planirati sva znanja i metode da ugrađeni implantati imaju što manju šansu ući u začarani krug periimplantitisa.

 

Redovite kontrole, ispravna oralna higijena i redovita profesionalna čišćenja zubi imaju veliku važnost u održavanju i prevenciji parodontitisa i periimplantitisa.

 

Zdravo zubno meso, zdrave desni, ključ su uspjeha i dugovječnosti svih protetskih radova i našeg općeg zdravlja!

 

periimplantitis-upala-zubnog-mesa