BLOG & NOVOSTI
zubno-meso-upala

Što kada se upali zubno meso oko implantata?

Implanto-protetske rehabilitacije kod parodontno kompromitiranih pacijenata su jedan novi, zdravi početak, ali treba učiniti sve, i od strane pacijenata i od strane doktora dentalne medicine, da ne dođe do upala oko zuba i implantata. Redovite kontrole, ispravna oralna higijena i redovita profesionalna čišćenja zubi imaju veliku važnost u održavanju i prevenciji parodontitisa i periimplantitisa. Svaka…

Saznajte više
INSTITUTE DENTALNA JELUSIC