zubno-meso-upala

Što kada se upali zubno meso oko implantata?

Implanto-protetske rehabilitacije kod parodontno kompromitiranih pacijenata su jedan novi, zdravi početak, ali treba učiniti sve, i od strane pacijenata i od strane doktora dentalne medicine, da ne dođe do upala oko zuba i implantata. Redovite kontrole, ispravna oralna higijena i redovita profesionalna čišćenja zubi imaju veliku važnost u održavanju i prevenciji parodontitisa i periimplantitisa. Svaka…

Upala-zubnog-mesa

Upala zubnog mesa – uzrok, posljedice i liječenje

Što je parodontitis ili parodontoza? Najčešći razlog upala zubnog mesa, krvarenja ili pomičnosti zuba je parodontitis ili kako se kaže parodontoza. Često se smatra da je to neizlječiva bolest i da zahvaća stariju populaciju. Parodontitis je bolest koju uzrokuju bakterije i može javiti iz više razloga. Ona ima genetsku podlogu, a podupiru ju različiti lokalni…