Pravila privatnosti

Dentalna poliklinika dr Jelušić (u daljnjem tekstu: poliklinika) s registriranim sjedištem u Matuljska cesta 1, 51410 Opatija, je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji osobni podaci su podložni obradi od strane voditelja obrade zaduženog za obradu osobnih podataka. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ograničenje obrade je označavanje spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti. Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka. Izvršitelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka. Treća strana je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo, a koji nisu ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika. Privola ispitanika je svaka točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija ispitanikove želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani za njega ili nju. Poliklinika obrađuje osobne podatke te korištenje pojedinih usluga I proizvoda nije moguće bez obrade istih. Ovaj pravilnik se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Kontakt podaci voditelja obrade osobnih podataka

Voditelja obrade osobnih podataka po Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU možete kontaktirati pomoću slijedećih podataka:

Dentalna poliklinika dr Jelušić
Matuljska cesta 1
51410 Opatija
Tel: 0038551718050
Mail: gdpr@jelusic.com

Podaci koji se prikupljaju

Podaci koji se prikupljaju su:
Osobni podaci, kao što su: ime, prezime, email adresa, fizička adresa, poštanski broj, grad, datum rođenja, telefon, mobitel, zanimanje, kontakt najbližeg srodnika / osobe od povjerenja, medicinskog stanja ispitanika, te način / kanal preko kojeg je ispitanik čuo za poliklinku. Medicinska dokumentacija, RTG snimke, fotografije ispitanika vezane uz medicinske postupke koje se provode u poliklinici, te ostala medicinska dokumentacija vezana uz terapijske postupke ispitanika.

 

Informacije o kvaliteti usluge prikupljene kroz anketne listiće, gdje ispitanik nije obavezan unijeti ime I prezime, međutim postoji opcija unosa.
Po završetku terapije pojedini ispitanici dobiju anketne listiće koji mogu biti anonimni, a služe za ocjenu kvalitete pruženih usluga. Anketni listići služe za polugodišnju statističku obradu kvalitete usluga u poliklinici.
Posljedni način prikupljanja podataka je na sajmovima na kojima poliklinika sudjeluje i prezentira svoje usluge.

 

Podaci se mogu proslijediti državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava poliklinike zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.
Fotografije i video snimke: prilikom korištenja videonadzora.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Prikupljeni podaci koriste se za:

Terapijske postupke, kao što su planovi liječenja, sami postupci liječenja, preventive I kontrole, zakazivanje termina

Edukacije – interne I eksterne, teme za interni kolegij liječnika, te za vanjske kongrese na kojima sudjeluju pojedini zaposlenici poliklinike u svojstvu predavača. Fotografije su cenzurirane tako da se vide samo dentalni zahvati i postupci, a identitet ispitanika se navode u obliku inicijala i godina.

Slanje obavijesti – najčešće vezane za važne obavijesti poliklinike, ali može se koristiti i za razne zahvale za sudjelovanje na sajmovima ili prigodnih blagdanskih čestitki.

Statistiku kvalitete usluga – pomoću podataka skupljenih u anketnim listićima u slučaju potrebe za povratnom informacijom ispitaniku, ukoliko anketni listić nije bio anoniman.

Za izradu letaka, prospekata, slanje poklon bonova, newslettera te ostalih tiskanih materijala dobivenih kroz obrazac upitnika, kao znak zahvale što koriste naše dentalne usluge.

Slanje rođendanskih čestitki – putem SMS-a ili e-mail.

Izradu letaka, prospekata te ostalih tiskanih materijala.

Na web stranici poliklinike (www.jelusic.com) ispitanici mogu kontaktirati polikliniku preko kontakt forme u koju upisuju ime, kontakt na koji mogu dobiti povratnu informaciju te sadržaj poruke. Ti podaci se pohranjuju i koriste samo u svrhu odgovaranje na upite zainteresirane strane.

Podaci prikupljeni sa sajmova koriste se u svrhu daljnjeg kontakitranja ispitanika u svrhu detaljnijih informacija vezanih uz područje za koje je ispitanik zainteresiran.

Video nadzor – radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom.

Podaci su dostupni tvrtki MaPro d.o.o. od koje poliklinika koristi poslovni program.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

 

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani. Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Gdje spremamo i procesuiramo podatke

Podaci se sigurnosno i organizacijski pohranjuju na način da su omogućene sigurne kopije kako bi se spriječio gubitak podataka. Poliklinika se brine da su podaci ažurni, kroz periodičke provjere kontakt podataka sa ispitanicima prilikom posjete. Poliklinika se brine o sigurnosti podataka kroz tehničke I organizacijske mjere kako bi se spriječio neautorizirani ili namjerni pokušaj zloupotrabe podataka. Predviđene su odgovarajuće mjere sigurnosti na temelju čl. 32 Uredbe, kao što su, primjerice i ne isključivo, Back up-ovi, antivirusi, firewall, lozinke za pristup, u svrhu sprečavanja uništenja, gubitka, promjena, neovlaštenog širenja ili pristupa, nenamjernog ili nezakonitog.

 

Unutar poslovne aplikacije gdje se vodi evidencija svih pacijenata omogućena je autentifikacija i autorizacija korisnika, tako da su samo određeni dijelovi dostupni određenim korisnicima. Voditelj obrade osobnih podataka će obrađivati i držati osobne podatke ispitanika jedino u vremenu koje je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi držanja osobnih podataka, ili do roka koji zahtjeva Zakonodavstvo EU ili drugi zakonodavci pod čijom je nadležnosti voditelj obrade osobnih podataka.

Prava ispitanika

Pristup i izmjena podataka:
Ispitanik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke poliklinika ima pohranjene slanjem upita na email adresu gdpr@jelusic.com Povratnu Informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila ( ime i Prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

 

Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika:
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu gdpr@jelusic.com i podaci će biti brisani bez odgađanja osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava. Povratnu Informaciju na vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila ( ime i Prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

 

Pravo na prigovor:
Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor obratite se na email adresu gdpr@jelusic.com. Uz prijavu nama, možete prijavu podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Pravila o postupanju s kolačićima:
Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su identifikacija korisnika, pamćenje preferencija korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje. Prilikom uporabe kolačića određeni podatci se prikupljaju automatski s vašeg računala pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupe, podatke o vrsti računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim postavkama vašeg računala. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih podataka. Ukoliko na stranicama nedate privolu ti podaci neće biti prikupljani, pohranjeni i obrađivani. Kolačići mogu biti Session cookies – pohranjuju se na računalu i brišu se odmah nakon zatvaranja preglednika a omogućuju stranici prikupljanje privremenih podataka poput košarice za kupnju ili komentara Kolačići od prve strane koji dolaze sa webstranice koju ste posjetili mogu biti privremeni i stalni. Takvi kolačići omogućuju web stranici da sprema podatke koji se koriste kada korisnik ponovo posjeti web stranicu. Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze s vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće ( ti servisi su Facebook, Instagram, Google analytics, AdWords… ) Ti kolačići postavljeni su od strane poliklinike i služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketing svrhe. Vama dostupne opcije: U postavkama pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje odbiti. Mjesto uređivanja postavki ovise o vrsti pretraživača, a može se naći prilikom pretraživanja help ili pomoć datoteke. Ukoliko odlučite da neželite prihvaćati kolačiće sa internet stranica poliklinike postoji mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcije na web stranici.